วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เวย์โปรตีนประกอบด้วย

1. กรด Amino จำเป็น ครบถ้วนในปริมาณสูง ถูกจัดเป็น Protein ที่มีคุณภาพสูงสุด ตามข้อกำหนด
ขององค์การอาหารระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ( FAO/ WHO 1993 )
2. Beta – Lactaglobulin ช่วยสร้าง Glutathione ซึ่งเป็นสารพิษ , ต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญมาก
จึงช่วยปกป้องเซลล์ และชลอความเสื่อม
3. Alpla – Lactabumin อุดมไปด้วยกรดAmino ชนิดกิ่ง ( คือ Leucin ,
Lsoleucine และ Valine ) ช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ
4. Immunoglobulins ได้แก่ IgG , IgM ,IgE ช่วยเสริมภูมิต้านทาน ต่อเชื้อโรคและมะเร็ง
5. Lactaferrin ช่วยขจัดเชื้อ Bacteria ที่เป็นพิษ และส่งเสริมให้ Bacteria
ที่เป็นประโยชน์เติบโตได้ดีในลำใส้

วิเคราะห์องค์ประกอบของเวย์โปรตีน

เมื่อนำเวย์โปรตีนไปวิเคราะห์ดูองค์ประกอบของมัน ก็พบว่าเวย์โปรตีนไม่ได้เป็นโปรตีนชนิดเดียวล้วนๆ แต่ประกอบไปด้วยโปรตีนย่อยๆ หลายชนิดผสมกันอยู่เช่น Beta-lactoglobulin, Alpha-lactalbumin, Bovine serum albumin , Lactoferrin, Glycomacropeptide ฯลฯ โปรตีนชนิดย่อยแต่ละชนิดเหล่านี้ต่างก็มีขนาด รูปร่าง และคุณสมบัติต่างๆ กันไป ซึ่งสารเหล่านี้หลายตัวพบแต่เฉพาะในเวย์ไม่พบในโปรตีนจากแหล่งอื่นๆ เช่นโปรตีนจากนมถั่วเหลือง (Soy) (แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในเวย์ไม่มีสารที่เรียกว่า Isoflavones ซึ่งเป็นสารที่พบในนมถั่วเหลือง ดังนั้นแม้ว่าเวย์และนมถั่วเหลืองต่างก็เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูง แต่องค์ประกอบย่อยๆ ของเวย์และนมถั่วเหลืองต่างกันอยู่มาก)

กระบวนการผลิตเวย์โปรตีน

นมวัวหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกเติมกรดหรือเอ็นไซม์ที่เรียกว่า rennet (ซึ่งเป็นเอ็นไซม์น้ำย่อยของกระเพาะอาหารลูกวัว) ลงไป ความเป็นกรดหรือเอ็นไซม์ rennet จะทำให้โปรตีนกลุ่มเคซีน (casein) ในนมจับตัวกันเป็นก้อนตกตะกอนแยกออกมา ส่วนนี้เรียกว่า curd สามารถนำไปผลิตเนยแข็งหรือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปได้ ส่วนของเหลวที่เหลืออยู่ตอนบนคือเวย์ (whey) ประกอบไปด้วยน้ำ เวย์โปรตีน แลกโตส ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน ณ จุดนี้เวย์ประกอบด้วยน้ำ 92% เวย์โปรตีน 0.7- 0.9% แลกโตส 6.5% โดยประมาณ ถ้าทำเวย์ที่ได้ในขั้นตอนนี้ให้แห้งจะได้ผงเวย์ชนิด simple whey powder ที่มีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนเพียงประมาณ 10-12% หรือสูงสุดไม่เกิน 30% เนื้อเวย์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแลกโตส และที่เหลือส่วนอื่นๆ เป็นไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ซึ่งยังมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับคน แต่อาจนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ

องค์ประกอบของเวย์โปรตีน

เวย์โปรตีนคือโปรตีนที่มีอยู่ในเวย์ เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อย่อยเวย์โปรตีนออกเป็นกรดอมิโนจะพบว่าเวย์โปรตีนมีกรดอมิโนที่จำเป็น (essential amino acids และ conditionally essential amino acids) อยู่ครบ และมีกรดอมิโนชนิด branched chain amino acids (BCAA) (ได้แก่ leucine, isoleucine และ valine) อยู่มากที่สุดในบรรดาอาหารธรรมชาติ BCAA เป็นกรดอมิโนที่ร่างกายต้องการมากเป็นพิเศษเมื่อมีการออกกำลังและในช่วงที่ร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มเติม เมื่อศึกษาถึงโปรตีนชนิดย่อยๆ ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเวย์โปรตีนพบว่ามีอยู่หลายชนิดคือ
1. Beta-lactoglobulin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 45-65% โดยน้ำหนัก
2. Alpha-lactalbumin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 15-25% โดยน้ำหนัก
3. Immunoglobulins มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 10% โดยน้ำหนัก
4. Bovine Serum Albumin มีอยู่ในเวย์โปรตีนประมาณ 8-10% โดยน้ำหนัก
5. Glycomacropeptide
6. Lactoferrin
7. Lactoperoxidase
8. Lysozyme
9. Relaxin
10. Gamma-globulins และ Beta-microglobulin

โปรตีน 4 ชนิดแรกเป็นโปรตีนกลุ่มใหญ่มีอยู่มากในเวย์โปรตีน ส่วนกลุ่มที่เหลือมีอยู่เพียงอย่างละเล็กน้อย โปรตีนชนิดย่อยๆ ต่างๆ ข้างต้นนี้เป็นโปรตีนที่แม่วัวสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต ป้องกันการติดเชื้อ เพิ่มภูมิค้มกัน และเพื่อประโยชน์อื่นๆ สำหรับลูกวัวโดยธรรมชาติ แต่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากโปรตีนที่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ที่แม่วัวสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อลูกวัวได้เช่นกัน สัดส่วนของโปรตีนชนิดย่อยๆ เหล่านี้จะเป็นเท่าไหร่แตกต่างกันไปในเวย์ที่ผลิตขึ้นมาในแต่ละแห่งและแต่ละครั้ง เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นพันธุ์วัว อาหารที่เลี้ยงวัว ภูมิประเทศและภูมิอากาศของถิ่นที่เลี้ยงวัว ฤดูกาลและเวลาที่รีดนมวัว กรรมวิธีในการผลิต ฯลฯ

ประวัติความเป็นมาของเวย์โปรตีน

ในอดีตเมื่อชาวไร่ชาวนาทำเนยแข็ง (cheese) จากนมวัว โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้นมวัวตกตะกอนได้เป็นก้อนเหนียวๆ ที่เรียกว่า curd นำไปทำเนยแข็ง จะมีส่วนของเหลวที่เป็นผลพลอยได้เหลือค้างอยู่ ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านยังไม่ทราบคุณค่าของของเหลวนี้ ก็เอาไปทิ้งเสียบ้างเอาไปเลี้ยงสัตว์บ้าง มีบ้างที่ลองเอาไปใช้เป็นยารักษาโรคหรือยาบำรุง แต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาของเหลวนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใด เหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่หลายร้อยปี จนเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อนจึงได้มีผู้คิดที่จะใช้ประโยชน์จากของเหลวที่ดูเหมือนไร้ค่านี้ให้มากขึ้น จึงได้มีการศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผสมอยู่ พบว่าของเหลวนี้มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงสุดในบรรดาอาหารธรรมชาติผสมอยู่ ร่างกายสามารถนำโปรตีนในของเหลวนี้ไปใช้ซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายได้ดี และโปรตีนชนิดย่อยๆ หลายชนิดในของเหลวนี้มีคุณสมบัติพิเศษต่างหากด้วยเช่น ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ช่วยต่อต้านการติดเชื้อ ช่วยต่อต้านมะเร็ง ฯลฯ จึงได้มีการหันมาผลิตของเหลวนี้อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่เพียงเก็บของเหลือใช้จากการผลิตเนยแข็งมาจำหน่าย และในปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขั้นมีการผลิตแยกโปรตีนชนิดย่อยๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ดังกล่าวแล้วออกมาเป็นตัวๆ ไปด้วย ของเหลวที่แต่แรกเป็นของเหลือใช้จากการผลิตเนยแข็งแล้วต่อมาพบว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งนี้ก็คือเวย์ (Whey) และโปรตีนอันมีคุณค่าสูงที่มีอยู่ในเวย์นี้ก็คือเวย์โปรตีน (Whey Protein)

ประโยชน์ของเวย์โปรตีน

1. เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ
2. เร่งการเผาผลาญไขมัน
3. รูปร่าง เพรียว กระชับ
4. หน้าเรียวสวย
5. อ่อนวัย
6. สุขภาพแข็งแรง

ประเภทของเวย์โปรตีน

1. Whey Protein Concentrate (WPC) ในกระบวนการทำ WPC เวย์ที่ได้ในขบวนการผลิตขั้นต้นจะผ่านกระบวนการกรอง Ultrafiltration หรือกระบวนการอื่นๆ เพื่อแยกแลกโตสและไขมันที่มีผสมอยู่มากออกไป แล้วทำให้แห้ง ผงเวย์โปรตีนที่ได้จะมีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนประมาณมากกว่า 30-89% โดยน้ำหนัก มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติแบบนม ข้อดีของ WPC คือราคาถูกกว่าเวย์โปรตีนอีก 2 ชนิดคือ WPI และ HWP รวมทั้งถูกกว่า casein และโปรตีนไข่ผง และมีรสชาติดีในตัวเอง

2. Whey Protein Isolate (WPI) ทำมาจาก WPC โดยนำ WPC มาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติมคือ Ion-exchange (IE) หรือ Cross-flow microfiltration (CFM) เพื่อแยกเอาแลกโตสและไขมันที่ยังคงมีผสมอยู่บ้างออกไปอีก ทำให้ความเข้มข้นของเวย์โปรตีนสูงขึ้นมากคือมากกว่า 90% กระบวนการ IE ใช้วิธีแยกโมเลกุลของสารต่างๆ ออกจากกันโดยอาศัยประจุไฟฟ้าบนโมเลกุลที่ต่างกัน สามารถทำให้เวย์โปรตีนบริสุทธิ์ได้มากที่สุดโดยอาจทำให้มีความเข้มข้นของ เวย์โปรตีนได้ถึง 97-98% โดยน้ำหนักแห้ง แต่กระบวนการ CFM ซึ่งใช้ตัวกรองที่ทำจากเซรามิกสามารถรักษาโปรตีนชนิดย่อยๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ไว้ได้ดีกว่าและมีปริมาณเกลือโซเดียมน้อยกว่าเวย์โปรตีนที่ผ่านกระบวนการ IE WPI มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสธรรมชาติแบบนมเช่นกัน ราคาแพงกว่า WPC แต่ถูกกว่า HWP

3. HWP (Hydrolyzed whey protein) คือ WPC หรือ WPI ที่ถูกผ่านกระบวนการ hyrolyze ทำให้โมเลกุลของเวย์โปรตีนที่มีขนาดใหญ่มากถูกย่อยจนอยู่ในรูปของโมเลกุล เล็กๆ ที่เรียกว่า peptides และบางส่วนถูกย่อยลงไปจนถึงขั้นกรดอมิโนเลยทีเดียว มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าโปรตีนที่อยู่ในรูปของ peptides สั้นๆ ถูกร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าในรูปโมเลกุลใหญ่ๆ และดีกว่ากรดอมิโนอิสระ จึงเชื่อกันว่า HWP เป็นเวย์โปรตีนที่ถูกย่อยและดูดซึมได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ HWP ยังมีโอกาสทำให้เกิดการแพ้โปรตีนน้อยลงกว่าเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ ด้วย จึงมักใช้ในสูตรนมสำหรับทารกหรือในทางการแพทย์เพื่อจุดประสงค์พิเศษต่างๆ ข้อเสียของ HWP คือมีรสชาดที่ขมมาก กระบวนการ hydrolyze ได้ทำลายโปรตีนชนิดย่อยๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ บางตัวไป และมีราคาแพง ดังนั้นเวย์โปรตีนชนิดที่เป็น HWP 100% จึงไม่มีวางขายตามท้องตลาด แต่เวย์บางยี่ห้อนำ HWP มาผสมกับเวย์ชนิดอื่นๆ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สูตรของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มข้อดีบางประการดังกล่าวแต่ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยปกติเวย์ที่วางขายมักมี HWP ผสมอยู่ไม่เกิน 20% เพราะรสชาติที่ขม